Naturvetenskap: Matematik: dy/dx är ett skrivsätt för vad?