TV: Vad heter Walker Texas Rangers mörke kollega (efternamn)?