Musik & hits: Vem producerade Veronica Maggios album "Satan i gatan" från 2010?