Historiens vingslag: Vad hette det tyska furstendömet Preussen på latin?