Företag: Marknadsföring: Vad kallas de processer genom vilka företag och andra organisationer inhämtar och uttolkar information om konkurrenter, teknisk utveckling, politiska risker etc.?


Svar: Laddar...