Var visas Djurens strategier?

Gamla visningar

Sunday (31/8)
Axess TV
11:30-12:21

Djurens strategier: De späda små

Del 6 av 6. Storlek är ett mycket relativt begrepp i naturen. Du kan vara minst i en familj av jättar, eller vara störst i en familj där den största familjemedlemmen endast mäter ett par centimeter. En sak har alla arter gemensamt, det här är början på livet. En gnagarunge och en lejonunge är båda ungar! Alla djur har samma utmaning när det gäller deras ungar, att hjälpa dem att bli vuxna och självständiga i den takt som just deras art kräver. Att överleva på savannen kräver att man följer de koder och beteenden som ska vara instinktiva och föras vidare i djurens gener vid födseln. Den instinkten leder byten bort från rovdjur och gör att rovdjuren dras till sitt byte. Men de riktiga strategierna kan man lära sig senare. Storleken och djurets massa spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla överlevnadsstrategier, i själva verket en mycket större roll än att de är medlemmar i en familj.
Saturday (30/8)
Axess TV
11:30-12:21

Djurens strategier: Att välja vapen

Del 5 av 6. Strategi innebär att man genomför koordinerade handlingar i ett specifikt syfte. För djuren innebär strategi två saker; att överleva vardagen och att säkra artens överlevnad. Detta förändrar allt för däggdjur, reptiler, herbivorer och rovdjur. Savannen är full av tjuvar, eller snarare opportunister. Det vill säga djur som av en eller annan anledning inte jagar, eller väntar på att något annat djur ska göra det åt dem. Till exempel gamar delar denna egenskap med hyenor. De är ofta ute efter samma kadaver. Gepardens jaktstrategi motsvarar dess kroppsbyggnad. Djurets långa ben och smala kropp gör att den kan springa mycket snabbt, men endast kortare sträckor – upp till 300 meter. Därefter är geparden helt slut, hjärtat rusar och den tvingas stanna. Därför har geparden inget alternativ, den måste komma mycket nära sitt offer innan den attackerar. En lejonhona väger omkring 150 kilo, med en mankhöjd på cirka en meter och är nära två meter lång. Det är lätt att tro att en frisk lejonhona skulle vara kräsen och därmed utveckla en strategi som gör att hon kan välja de offer som hon tycker smakar bra. Sanningen är i själva verket det rakt motsatta, hon väljer den enkla vägen.
Friday (29/8)
Axess TV
11:30-12:21

Djurens strategier: Att vara stor

Del 4 av 6. För 10 000 - 15 000 år sedan fanns det betydligt fler djurarter som byggde sin överlevnad på en massiv storlek. Idag finns bara fyra grupper: elefanter, noshörningar, bufflar och flodhästar. Människan är ett ständigt närvarande hot för dessa djurarter. I kampen mot oss hjälper det sällan att vara stor, men ur andra synvinklar är deras storlek fortfarande en evolutionär fördel. Originaltitel: Animal Strategies.
Thursday (28/8)
Axess TV
11:30-12:21

Djurens strategier: Klövar och horn

Del 3 av 6. Detta avsnitt i serien om djurens överlevnadsstrategier och anpassning till olika miljöer handlar om hovdjuren. Många av dem återfinns i Afrika där de omfattar allt från dvärgantiloper som inte är mycket större än en hare till elandantilopen som kan väga uppemot ett ton. Savannens antiloper har flera strategier för att undvika rovdjursattacker. Främst gäller det att vara snabbare än den som jagar en och ständigt beredd på flykt. Även reproduktion, matvanor och sömn anpassas för att undvika attack. Produktionsår: 2004. Originaltitel: Animal Strategies.
Wednesday (27/8)
Axess TV
11:30-12:22

Djurens strategier: På marken eller i träden

Del 2 av 6. Mer om apornas liv och överlevnadsstrategier får vi lära oss i andra delen i denna serie. Både familjebildning och sätt att skaffa föda skiljer sig vida åt mellan olika primatgrupper i olika världsdelar. Resan tar sin början hos de trädlevande lägre primaterna, så som lemurer, på ön Madagaskar. I nya världen lever apor ur undergruppen brednäsor (Platyrrhini), så som Kapucinapan. De finner det mesta av sin föda på marken.
Tuesday (26/8)
Axess TV
11:30-12:22

Djurens strategier: Vingarnas kraft

Del 1 av 6. Det finns över 9 000 olika typer av fåglar på vår planet. De varierar oerhört mycket i storlek, form och färg, men en sak har de gemensamt. För 160 miljoner år sedan utvecklades deras främre extremiteter till vingar. De flesta fåglar använder dem till att flyga, men inte alla. Djur har utvecklat olika tekniker för att anpassa sig till en fientlig miljö. Denna serie visar hur primater, små djur, stora rovdjur och även fåglar överlever och interagerar i naturen. I den första delen ser vi hur vingar har gett fåglarna en evolutionär fördel. Originaltitel: Animal Strategies - The Power of Wings. Produktionsår 2004.
Thursday (21/8)
Axess TV
17:10-18:01

Djurens strategier: De späda små

Del 6 av 6. Storlek är ett mycket relativt begrepp i naturen. Du kan vara minst i en familj av jättar, eller vara störst i en familj där den största familjemedlemmen endast mäter ett par centimeter. En sak har alla arter gemensamt, det här är början på livet. En gnagarunge och en lejonunge är båda ungar! Alla djur har samma utmaning när det gäller deras ungar, att hjälpa dem att bli vuxna och självständiga i den takt som just deras art kräver. Att överleva på savannen kräver att man följer de koder och beteenden som ska vara instinktiva och föras vidare i djurens gener vid födseln. Den instinkten leder byten bort från rovdjur och gör att rovdjuren dras till sitt byte. Men de riktiga strategierna kan man lära sig senare. Storleken och djurets massa spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla överlevnadsstrategier, i själva verket en mycket större roll än att de är medlemmar i en familj.
Wednesday (20/8)
Axess TV
22:00-22:51

Djurens strategier: De späda små

Del 6 av 6. Storlek är ett mycket relativt begrepp i naturen. Du kan vara minst i en familj av jättar, eller vara störst i en familj där den största familjemedlemmen endast mäter ett par centimeter. En sak har alla arter gemensamt, det här är början på livet. En gnagarunge och en lejonunge är båda ungar! Alla djur har samma utmaning när det gäller deras ungar, att hjälpa dem att bli vuxna och självständiga i den takt som just deras art kräver. Att överleva på savannen kräver att man följer de koder och beteenden som ska vara instinktiva och föras vidare i djurens gener vid födseln. Den instinkten leder byten bort från rovdjur och gör att rovdjuren dras till sitt byte. Men de riktiga strategierna kan man lära sig senare. Storleken och djurets massa spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla överlevnadsstrategier, i själva verket en mycket större roll än att de är medlemmar i en familj.
Tuesday (19/8)
Axess TV
06:30-07:21

Djurens strategier: De späda små

Del 6 av 6. Storlek är ett mycket relativt begrepp i naturen. Du kan vara minst i en familj av jättar, eller vara störst i en familj där den största familjemedlemmen endast mäter ett par centimeter. En sak har alla arter gemensamt, det här är början på livet. En gnagarunge och en lejonunge är båda ungar! Alla djur har samma utmaning när det gäller deras ungar, att hjälpa dem att bli vuxna och självständiga i den takt som just deras art kräver. Att överleva på savannen kräver att man följer de koder och beteenden som ska vara instinktiva och föras vidare i djurens gener vid födseln. Den instinkten leder byten bort från rovdjur och gör att rovdjuren dras till sitt byte. Men de riktiga strategierna kan man lära sig senare. Storleken och djurets massa spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla överlevnadsstrategier, i själva verket en mycket större roll än att de är medlemmar i en familj.
Monday (18/8)
Axess TV
09:40-10:31

Djurens strategier: De späda små

Del 6 av 6. Storlek är ett mycket relativt begrepp i naturen. Du kan vara minst i en familj av jättar, eller vara störst i en familj där den största familjemedlemmen endast mäter ett par centimeter. En sak har alla arter gemensamt, det här är början på livet. En gnagarunge och en lejonunge är båda ungar! Alla djur har samma utmaning när det gäller deras ungar, att hjälpa dem att bli vuxna och självständiga i den takt som just deras art kräver. Att överleva på savannen kräver att man följer de koder och beteenden som ska vara instinktiva och föras vidare i djurens gener vid födseln. Den instinkten leder byten bort från rovdjur och gör att rovdjuren dras till sitt byte. Men de riktiga strategierna kan man lära sig senare. Storleken och djurets massa spelar en avgörande roll när det gäller att utveckla överlevnadsstrategier, i själva verket en mycket större roll än att de är medlemmar i en familj.