Vilken kanal visar Love, hate and propaganda?

Gamla visningar

Tuesday (22/9)
TV4 Fakta XL
03:55-04:40

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 1 av 6.
Saturday (31/1)
TV4 Fakta XL
23:30-00:15

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 6 av 6. Sista delen.
Saturday (31/1)
TV4 Fakta XL
22:45-23:30

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 5 av 6.
Sunday (25/1)
TV4 Fakta XL
20:45-21:30

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 6 av 6. Sista delen.
Sunday (25/1)
TV4 Fakta XL
20:00-20:45

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 5 av 6.
Saturday (24/1)
TV4 Fakta XL
23:30-00:15

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 4 av 6.
Saturday (24/1)
TV4 Fakta XL
22:40-23:30

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 3 av 6.
Sunday (18/1)
TV4 Fakta XL
20:40-21:30

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 4 av 6.
Sunday (18/1)
TV4 Fakta XL
19:55-20:40

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 3 av 6.
Saturday (17/1)
TV4 Fakta XL
23:30-00:15

Love, hate and propaganda

Kanadensisk dokumentärserie från 2010. Propaganda är ett medel för massövertalning. Det är ett kraftfullt vapen som format många skeenden i vår tid. Här undersöks hur propaganda påverkat viktiga historiska händelser och människorna som upplevt dem. Under den här säsongen tittar man särskilt på propagandans roll under andra världskriget.Del 2 av 6.