När går Stasi i Sverige?

Gamla visningar

Sunday (9/8)
Axess TV
17:30-18:12

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014
Friday (7/8)
Axess TV
18:00-18:42

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014
Thursday (15/1)
Axess TV
10:15-10:57

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014
Wednesday (14/1)
Axess TV
13:00-13:42

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014
Thursday (1/1)
Axess TV
10:40-11:22

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014
Sunday (28/12)
Axess TV
10:40-11:22

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014
Saturday (27/12)
Axess TV
12:30-13:12

Stasi i Sverige: Om agenter i skola och samhälle

Tankesmedjan Fri Värld arrangerade den 19 november 2014 ett seminarium om DDR:s säkerhetspolis, STASI:s, arbete i Sverige och dess svenska agenter. Här berättar professorerna Anders Törnvall och Birgitta Almgren om Stasi i svenska skolor och om de stora svårigheterna för forskningen att ta reda på sanningen om DDR:s infiltration i Sverige. Professor Anders Törnvall talar om Stasis arbete i svenska skolor: "Det fanns inte en enda skola i Sverige som inte hade en tysklärare som fått kompletterande utbildning av Stasi". Professor Birgitta Almgren är den svenska forskare som till viss del fått tillgång till Säpos arkiv om svenska agenter och spioner. Hon är belagd med tystnadsplikt och menar själv att de svenska myndigheterna därmed hindrar en fri diskussion och sanningen från att komma fram. Birgitta Almgren berättar också att hon nu tvingas att bränna och förstöra till och med sina anteckningar från forskningen i SÄPO:s arkiv. SÄPO bär ett stort ansvar för att vi kanske aldrig får reda på sanningen om Stasi-svenskarna. Producerat av Svenska Filmbolaget 2014